SIA "Ūdens būve"

Reversās osmozes ūdens sagataves iekārta "SUPREME-RO"


ro~ Ļoti augsta attīrīšanas pakāpe

~ Uzlabota ūdens garša

~ Vienkārša ekspluatācija

 

 

~ Par iekārtām "SUPREME - RO"

Šīs ir „reversās osmozes” tipa dzeramā ūdens sagataves iekārtas ar kurām iegūst tīru dzeramo ūdeni. Reversās osmozes iekārtas attīra ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, izšķīdušajiem sāļiem, sārmiem, joniem, baktērijām, vīrusiem, u.c. Reversās osmozes attīrīšanas spēja ir atkarīga no iekārtas galvenās sastāvdaļas - membrānas un tās tipa. Ūdens attīrīšanas pakāpe var sasniegt pat 99%. Neorganisko vielu attīrīšanas pakāpe sasniedz 85-99%. Reversās osmozes membrānas pilnībā attīra ūdeni arī no organiskajām vielām, kuru molekulu izmērs ir lielāks par 0,0001μ, bet mazāka izmēra organisko vielu molekulas var nelielos daudzumos izkļūt cauri membrānai. Vīrusu un baktēriju lielais izmērs liedz tiem izkļūšanu cauri membrānai. Reversās osmozes iekārtas komplektācijā ietilpst vairākas attīrīšanas pakāpes (atkarībā no iekārtas modeļa).
Iekārtas attīrīšanas procesā netiek izmantoti ķīmiskie reaģenti un vielas.

~ Ieguvumi izmantojot „SUPREME - RO” iekārtas

 • Ļoti augsta attīrīšanas pakāpe
 • Iekārta nav sarežģīti ekspluatējama
 • Iekārtas skalošanās notekūdeņi ir nekaitīgi dabai un tos var novadīt arī bioloģiskajā kanalizācijā
 • Iekārtas ekspluatācijas izdevumi ir nelieli
 • Dzeramā ūdens sagatavošanas izmaksas ir ļoti zemas
 • Nav jāpērk dzeramais ūdens veikalos

~ Iekārtas attīrīšanas līmenis

 • Mehāniskie piemaisījumi, duļķainība: 99%
 • Neorganiskie materiāli: 95 - 98%
 • Organiskās molekulas kuru izmērs ir lielāks par 0.0001μ: līdz 99%

~"SUPREME - RO” attīrīšanas pakāpes un to darbības princips

„RO” komplektos ietilpst vairākas attīrīšanas pakāpes.

1. Pirmās pakāpes attīrīšana:

Sākotnēji ūdens tiek pievadīts iekārtas pirmās pakāpes attīrīšanai. Pirmās pakāpes attīrīšana sastāv no filtra korpusa, kurā ievietots mehāniskais filtrs. Šis mehāniskais filtrs ir paredzēts, lai atfiltrētu ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, tādiem kā smiltis, rūsas atdalījušiem gabaliņiem, cauruļvadu nosēdumiem, u.c. Šie filtri ir veidoti no diegu pinumiem vai polipropilēna materiāla.

2. Otrās pakāpes attīrīšana:

Kad mehāniskās daļiņas ir atfiltrētas, ūdens nokļūst otrās pakāpes attīrīšanas korpusā, kurā ir ievietots speciāls aktivizētās ogles filtrs. Šis ogles filtrs ir paredzēts, lai attīrītu ūdeni no dažādiem organiskiem sārņiem, mikroorganismiem, baktērijām, hlora un tā indīgajām blakus vielām, svina un toksiskiem smagajiem metāliem, pesticīdiem, mazgāšanas līdzekļiem, u.c., kā arī pasargā filtrācijas sistēmas osmozes membrānu no hlora postošās ietekmes

3. Trešās pakāpes attīrīšana:

Kad ūdens ir izfiltrējies cauri mehāniskajam un ogles filtram, tas ar ienākošā ūdens spiediena palīdzību nokļūst nākamajā posmā, trešās pakāpes attīrīšanā. Tā ir 5 mikronu smalka mehāniskā attīrīšana, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu nākamā līmeņa attīrīšanas elementa membrānām attīrītu ūdeni, tādejādi nodrošinot ilgāku membrānu kalpošanas ilgumu. Attīra ūdeni no mehāniskajām daļiņām, kā arī no otrās pakāpes filtra (ogles filtra), cauri plūstošajiem smalkajiem ogles putekļiem.

4. Ceturtās pakāpes attīrīšana:

Ar šo spiedienu ūdens tiek padots uz ceturto ūdens attīrīšanu, uz membrānas korpusu, kurā ir ievietota membrāna, kas ir svarīgākais šīs ūdens attīrīšanas iekārtas attīrīšanas procesa elements. Šī membrāna darbojas kā šķērslis organiskiem un neorganiskiem sārņiem, ūdenī izšķīdušām cietām vielām, smagiem metāliem, radioaktīvām un kancerogēnām daļiņām. Smalkās membrānas poras laiž cauri tikai ūdens daļiņas, jo tā poru izmērs ir 0,0001μ. Reversās osmozes membrānas nepieļauj caur tām izspiest, izfiltrēt ūdeni ar mazāku molekulmasu par 0,0001μ. Ūdens, kura molekulmasa ir lielāka, tiek novadīts apkārt membrānai un izvadīts kanalizācijā kā netīrie notekūdeņi.

Attīrītā ūdens nodrošinājums:

Tīrais, atfiltrētais ūdens tiek ievadīts spiediena tvertnē (spiedkatlā, hidraforā), kas paredzēta spiediena uzturēšanai un attīrītā ūdens uzkrājumam. Spiediena tvertnes izmērs ir atkarīgs no konkrētā objekta nepieciešamībām. Standarta komplektācija ir aprīkota ar 12 litru tilpuma tvertni. Tvertnes iekšienē ir membrāna, kura pēc tvertnes piepildīšanas nodrošina ātru ūdens aizplūšanu uz izteces vietu - krānu.

5. Piektā attīrīšanas pakāpe:

Kad tiek atvērts patēriņa punkts, no uzkrājuma tvertnes tiek nodrošināts ūdens. Ja uzkrājuma tvertnē ūdens apmaiņa ir reta var notikt neliela ūdens sastāvēšanās, var sākt veidoties baktērijas. Šīs baktērijas lieliski attīra piektās attīrīšanas pakāpes elements, aktīvās ogles filtrs, absorbējot tās uz savas virsmas un nodrošinot patērētājam pilnīgi tīru ūdeni.

6. Sestā attīrīšanas pakāpe:

„Supreme-RO6” modelis ir aprīkots ar papildus mineralizācijas kārtridžu. Šo elementu izmanto, lai uzlabotu dzeramā ūdens ķīmiskās īpašības, pievienojot ūdenim minerālvielas, piemēram, kalciju, magniju, nātriju, kāliju un citas minerālūdeņiem raksturīgās vielas. Papildina reversās osmozes absolūtās filtrācijas īpašības. UZLABO GARŠU UN NORMALIZĒ PH LĪMENI. Mineralizācijas elementi satur dabīgus akmeņus, kuros ir daudz minerālvielas, kas ir nepieciešamas cilvēka organismam.

Izvads patērētājam:

Iekārtas komplektācijā ietilpst patēriņa krāns. 

 • „SUPREME-RO5” komplektācijā ietilpst krāns ar vienu atvērēja rokturi. Pagriežot atvērēja rokturi, pa krānu tiek padota attīrītā ūdens plūsma.
 • „SUPREME-RO6” komplektācijā ietilpst krāns ar diviem atvērēja rokturiem (skatīt attēlā). Pagriežot vienu no atvērēja rokturiem, pa krānu tiek padota attīrītā ūdens plūsma. Pagriežot otru atvērēja rokturi, pa krānu tiek padota attīrīta un papildus „mineralizēta” ūdens plūsma.
  Izvadu patērētājam var pielāgot arī pēc konkrētā objekta nepieciešamībām.

~ Iekārtu ražība un izmēri

Iekārtu ražību ietekmē sekojoši faktori:

 • Temperatūra – sistēmas jauda mazinās, pazeminoties ūdens temperatūrai.
 • Spiediens – sistēmas jauda palielinās, palielinoties ūdens spiedienam.
 • Sāļums un ienākošā ūdens piesārņojums – sistēmas jauda mazinās, palielinoties ūdens sāļumam un kopējam piesārņojumam.
  Zemāk minētajā tabulā ir minēta attīrīšanas ražība pieņemot, ka ūdens ieplūdes spiediens membrānā ir 4bar, ūdens temperatūra 10-15ºC, ūdens kvalitāte no pilsētas ūdensvada.

SUPREME-RO5 un SUPREME RO6 attīrīšanas ražība

 • Attīrīšanas ražība - 11,66 l/h jeb 280 l/24h
 • Attīrītā ūdens un notekūdeņu plūsmas attiecības - 1:8

Iekārtu izmēri:

 • SUPREME-RO5: Augstums - 41cm, Platums - 14cm, Garums - 45cm
 • SUPREME-RO6: Augstums - 45cm, Platums - 15cm, Garums - 45cm

Uzkrājuma tvertnes izmēri:

 • SUPREME-RO5: Augstums - 35cm, Diametrs - 24cm, Kopējais tilpus - 12 litri
 • SUPREME-RO6: Augstums - 35 cm, Diametrs - 24 cm, Kopējais tilpums - 12 litri

Uzkrājuma tvertnē attīrītā ūdens daudzums krājās aptuveni 6-7 litri no kopēja tilpuma. Tas ir atkarīgs no ūdens spiedieniem un sapumpētā gaisa spiediena tvertnē.

~ Nosacījumi iekārtas uzstādīšanai un turpmākai ekspluatēšanai

Ūdens spiediens:

 • Ienākošā ūdens spiediena amplitūda no 2,6 – 8,0 bar.
 • Gadījumā ja spiediens ir lielāks, pirms sistēmas ir jāuzmontē spiediena reduktors.
 • Gadījumā ja spiediens ir zemāks, ir jāiegādājas sistēma ar spiediena pacelšanas sūknīti „SUPREME-RO5P” vai „SUPREME-RO6P”, vai jāpalielina esošā ūdensvada sistēmas sūkņa spiediens, regulējot ar sūkņa releju (ja tāds attiecīgajam ūdens sūknim ir).

Ūdens temperatūra:

 • Ūdens temperatūras amplitūda no +2ºC - +45ºC
 • Iekārtas apgāde ar ūdeni, kura temperatūra zemāka par +2ºC vai augstāka par +45ºC, var radīt izmaiņas osmozes membrānas struktūrā.

Ieteicamā ūdens kvalitāte pirms iekārtas:

Gadījumos, kad nav iespējams iegūt zemāk minēto ūdens kvalitāti, klientam (patērētājam) ir jārēķinās ar to, ka iekārtu elementu (filtru, membrānu) kalpošanas laiks būs īsāks.

 • Maksimālais TDS līmenis ūdenī =<1000ppm
 • Pieļaujamais PH diapazons = 6,5 – 8,5 pH
 • Kopējā ūdens cietība = <1,0 mmol ekv/l
 • Kopējais dzelzs saturs = <0,2 mg/l
 • Mangāns = <0,1 mg/l
 • Sulfāti =<50 mg/l

~ Iekārtas ražotājs un komplektētājs

 • Iekārtas ražotas, komplektētas Polijā.
 • Iekārtas komplektācijā ietilpst dažādu veidu savienojumi, vārsti, droseles, cauruļvadi, atslēgas, pieslēguma ventiļi, regulatori, pievienojumi notekūdeņiem un plūsmas ierobežotāji.
 • Komplektējošās sastāvdaļas ir augstas kvalitātes, tās ir pārbaudītas un testētas.

~ Uzstādīšana

Reversās osmozes tipa dzeramā ūdens sistēmas ir paredzētas, lai ātri un vienkārši nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un turpmāko apkalpošanu. Izvēloties meistaru iekārtas uzstādīšanai nepieciešams, lai meistars ir speciālists un šajā jomā zinošs, prasmīgs. Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu darbībā, kā arī regulēšanu iesakām veikt SIA „Ūdens būve” speciālistiem. Iekārtas uzstādīšanu iesakām veikt pēc ražotāja izstrādātās „Uzstādīšanas” shēmas (prasīt pārdevējam). Uzstādīšana tiek veikta ar kvalitatīviem materiāliem un izejvielām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtas uzstādīšanā ietilpst:

 • Iekārtas pievienošana pie ūdensvada caurulēm.
 • Iekārtas savienošana ar spiediena tvertni
 • Filtru elementu ievietošana korpusos
 • Membrānu ievietošana membrānas korpusos
 • Notekūdeņu pieslēguma izveide
 • „Patēriņa krāna” sagatavošana, ūdens pieslēguma izveide un piemontēšana pie galda virsmas vai izlietnes.
 • Klienta noinstruēšana par turpmāko iekārtas ekspluatāciju
 • Ūdens kvalitātes pārbaude.

~ Iekārtas garantijas

 • Iekārtas kopējā garantija ir 3 gadi

 

Kontaktinformācija
  • Darba laiks

   Pirm - Ceturt 9:00 - 18:00
   Piektdiena 9:00 - 17:00
   Sest - Svēt Brīvs

    

  • Saziņa

   Biroja Tālr.: +371 29349862
   Projektu vadītājs: +371 28318246
   Serviss: +371 29182508
   Skype: sia_udensbuve 
   E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

   facebook.lv/udensbuve