SIA "Ūdens būve"

Komerciālās reversās osmozes iekārtas "ECOSOFT - RObust"


ro~ Ļoti augsta attīrīšanas pakāpe

~ Uzlabota ūdens garša

~ Vienkārša ekspluatācija

 

 

~ Par iekārtām "ECOSOFT - RObust"

Šīs ir „reversās osmozes” tipa dzeramā ūdens sagataves iekārtas ar kurām iegūst tīru dzeramo ūdeni. Reversās osmozes procesu ūdens attīrīšanai izmanto jau kopš 60-to gadu sākuma. Vispirms to izmantoja jūrnieki, lai iegūtu dzeramo ūdeni no jūras ūdens, taču šodien sistēma ir daudzkārt pilnveidotāka un tās principu lieto visā pasaulē. Reversās osmozes iekārtas attīra ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, izšķīdušajiem sāļiem, sārmiem, joniem, baktērijām, vīrusiem, u.c.. Reversās osmozes attīrīšanas pakāpe ir atkarīga no iekārtas galvenās sastāvdaļas - membrānas, tās tipa un attīrāmā ūdens kvalitātes. Ūdens attīrīšanas pakāpe var sasniegt pat 98%. Neorganisko vielu attīrīšanas pakāpe sasniedz 85-99%. Reversās osmozes membrānas pilnībā attīra ūdeni arī no organiskajām vielām, kuru molekulu izmērs ir lielāks par 0,0001μ, bet mazāka izmēra organisko vielu molekulas var nelielos daudzumos izkļūt cauri membrānai. Vīrusu un baktēriju lielais izmērs liedz tiem izkļūšanu cauri membrānai. Reversās osmozes iekārtas „RObust” komplektācijā ietilpst vairākas attīrīšanas pakāpes, kuras ir iespējams papildus pilnveidot ar katram klientam konkrētajā gadījumā nepieciešamajām vajadzībām. Iekārtas attīrīšanas procesā netiek izmantoti kaitīgie ķīmiskie reaģenti un vielas.

~ Ieguvumi izmantojot „ECOSOFT - RObust” iekārtas

 • Ļoti augsta attīrīšanas pakāpe
 • Iekārta nav sarežģīti ekspluatējama
 • Iekārtas skalošanās notekūdeņi ir nekaitīgi dabai un tos var novadīt arī bioloģiskajā kanalizācijā
 • Iekārtas ekspluatācijas izdevumi ir nelieli
 • Dzeramā ūdens sagatavošanas izmaksas ir ļoti zemas
 • Trīs reizes lielāka attīrīšanas ražība, kā parastajām reversās osmozes iekārtām.

~ Iekārtas attīrīšanas līmenis

     Piesārņojuma tips/Attīrīšanas līmenis

 • Mehāniskie piemaisījumi/duļķainība >99%
 • Nātrijs - 90-95%
 • Kalcijs- 93-98%
 • Magnijs - 93-98%
 • Dzelzs - 93-98%
 • Mangāns - 93-98%
 • Varš - 93-98%
 • Niķelis - 93-98%
 • Cinks - 93-98%
 • Svins - 93-98%
 • Hlorīdi - 90-95%
 • Nitrāts - 80-90%
 • Fosfāti - 93-98%
 • Sulfāti - 93-98%
 • Cianīdi - 90-95%
 • Organiskās molekulas (>0,0001μ) - līdz 99%

~„ECOSOFT - RObust” komplektācija un attīrīšanas pakāpes

„RO” komplektos ietilpst vairākas attīrīšanas pakāpes.

ro

1. Pirmās pakāpes attīrīšana:

Sākotnēji ūdens tiek pievadīts iekārtas pirmās pakāpes attīrīšanai. Pirmās pakāpes attīrīšana sastāv no filtra korpusa, kurā ievietots mehāniskais filtrs. Šis mehāniskais filtrs ir paredzēts, lai atfiltrētu ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, tādiem kā smiltis, rūsas atdalījušiem gabaliņiem, cauruļvadu nosēdumiem, u.c. Šie filtri ir veidoti no diegu pinumiem vai presētā tipa polipropilēna materiāla. Filtra maksimālais darbības resurss ir līdz 10’000 litriem (atkarīgs no ūdens kvalitātes, jo sliktāka ūdens kvalitāte, jo filtra resurss attiecīgi arī būs īsāks)

2. Otrās pakāpes attīrīšana:

Kad mehāniskās daļiņas ir atfiltrētas, ūdens nokļūst otrās pakāpes attīrīšanas korpusā, kurā ir ievietots speciāls aktivizētās ogles filtrs. Šis ogles filtrs ir paredzēts, lai attīrītu ūdeni no dažādiem organiskiem sārņiem, mikroorganismiem, baktērijām, hlora un tā indīgajām blakus vielām, svina un toksiskiem smagajiem metāliem, pesticīdiem, mazgāšanas līdzekļiem, fenola, kā arī pasargā filtrācijas sistēmas osmozes membrānas no hlora postošās ietekmes.

3. Trešās pakāpes attīrīšana:

Kad ūdens ir izfiltrējies cauri mehāniskajam un ogles filtram, tad tas ar ienākošā ūdens spiediena palīdzību nokļūst nākamajā posmā, trešās pakāpes attīrīšanā. Trešās pakāpes attīrīšana ir 1 mikronu smalka mehāniskā attīrīšana, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu nākamā līmeņa attīrīšanas elementa membrānām attīrītu ūdeni, tādējādi nodrošinot ilgāku membrānu kalpošanas ilgumu. Attīra ūdeni no mehāniskajām daļiņām, kā arī no otrās pakāpes filtra (ogles filtra), cauri plūstošajiem smalkajiem ogles putekļiem. Filtra maksimālais darbības resurss ir līdz 10’000 litriem (atkarīgs no ūdens kvalitātes, jo sliktāka ūdens kvalitāte, jo filtra resurss attiecīgi arī būs īsāks).

4. Ceturtās pakāpes attīrīšana:

Ar komplektācijā esošo spiediena sūkni ūdens ar 5-7 bar lielu spiedienu tiek padots uz ceturto ūdens attīrīšanu, uz trīs membrānas korpusiem, kuros ir ievietotas membrānas, kas ir svarīgākie šīs ūdens attīrīšanas iekārtas attīrīšanas procesa elementi. Šīs membrānas darbojas kā šķērslis organiskiem un neorganiskiem sārņiem, ūdenī izšķīdušām cietām vielām, smagiem metāliem, radioaktīvām un kancerogēnām daļiņām. Smalkās membrānas poras laiž cauri tikai ūdens daļiņas, jo tā poru izmērs ir 0,0001μ. RO membrānas nepieļauj caur tām izspiest, izfiltrēt ūdeni ar mazāku molekulmasu par 0,0001μ, ūdens, kura molekulmasa ir lielāka, tiek novadīts apkārt membrānai un izvadīts kanalizācijā kā netīrie notekūdeņi. Maksimālais membrānu darbības resurss ir līdz 50 000 litriem (atkarīgs no ūdens kvalitātes, jo sliktāka ūdens kvalitāte, jo membrānas resurss attiecīgi arī būs īsāks).

 • Iekārtas komplektācijā ietilpst dažādu veidu savienojumi, vārsti, droseles, cauruļvadi, atslēgas, pieslēguma ventiļi, regulatori, pievienojumi notekūdeņiem, un plūsmas ierobežotāji.
 • Iekārtas komplektācijā ietilpst korpusā iestrādāti divi spiediena rādītāji, manometri, ar kuru palīdzību ērtāk sekot līdzi nepieciešamo filtru maiņām.
 • Iekārtas komplektācijā ietilpst arī sūkņa aizsardzības mehānisms, piemēram: gadījumos, kad ūdensvada sistēmā nav ūdens spiediens tad ūdens sūknis netiek ieslēgts vai automātiski izslēdzās.
 • Ērtai iekārtas transportēšanai, kompaktam izvietojumam un ekspluatācijas drošībai iekārta atrodas iemontēta izturīgā metāla rāmī korpusā.

Attīrītā ūdens nodrošinājums:

Kā attīrītā ūdens nodrošinājumu lielākoties izmanto trīs variantus:

Variants Nr.1

Tīrais, atfiltrētais ūdens tiek ievadīts spiedkatlā (hidraforā), kurš paredzēts spiediena uzturēšanai un attīrītā ūdens uzkrājumam. Spiediena tvertnes izmērs ir atkarīgs no konkrētā objekta nepieciešamībām. Tvertnes iekšienē esošā membrāna pēc tvertnes piepildīšanas notur ūdens spiedienu nepieciešamajā līmenī. Šāds spiediens nodrošina ātru ūdens aizplūšanu uz izteces vietu patēriņa sistēmā. Ja patērētājam ūdens sistēmā ir nepieciešams augstāks vai zemāks spiediens, to ir iespējams regulēt ar iekārtā iemontētā spiediena releju palīdzību.

Variants Nr.2

Tīrais, atfiltrētais ūdens tiek ievadīts vaļējā tipa uzkrājuma tvertnē, kura ir aprīkota ar papildus ūdens pievada noslēgmehānismiem, ūdens izvada mehānismiem un pārplūdes mehānismiem (tvertnes izmērs ir atkarīgs no konkrētā objekta nepieciešamībām). Kad tvertnē ieplūstošais attīrītā ūdens daudzums ir sasniedzis nepieciešamo līmeni, tad pludiņa mehānisms, noslēdz ūdens padevi tvertnē. No tvertnes attīrītā ūdens padevi patērētājam nodrošina otrā pacēluma sūknis, kurš ir aprīkots ar spiediena releju, spiediena tvertni un sūkņa aizsardzību.

Variants Nr.3

Tīrais, atfiltrētais ūdens tiek pievienots pa taisno ūdensvadam, pa kuru tiek nodrošināta attīrītā ūdens padeve - specifiskām iekārtām un nepieciešamībām.

~ Tehniskie dati

Iekārtus ražību ietekmē sekojoši faktori:

 • temperatūra – sistēmas jauda mazinās, pazeminoties ūdens temperatūrai.
 • spiediens – sistēmas jauda palielinās, palielinoties ūdens spiedienam.
 • sāļums un ienākošā ūdens piesārņojums – sistēmas jauda mazinās, palielinoties ūdens sāļumam un kopējam piesārņojumam.

Zemāk minēta attīrīšanas ražība pieņemot, ka ūdens ieplūdes spiediens membrānā ir 4bar, ūdens temperatūra 10-15ºC, ūdens kvalitāte no pilsētas ūdensvada.

Iekārtas ražība

 • Maksimālā attīrīšanas ražība - 60 l/h vai 1440 l/diennaktī
 • Rekomendējamā attīrīšanas ražība - 500 l/diennaktī
 • Attīrītā ūdens un notekūdeņu plūsmas attiecība - 1:6

Iekārtas izmēri

 • Augstums - 41,5 cm
 • Platums - 26,5 cm
 • Garums - 42 cm

ro

Citi dati:

 • Elektroenerģijas patēriņš spiediena sūknim - 80W
 • Elektrības pieslēgums - 220V, 50Hz
 • Darba spiediens - 2-5bar
 • Ievada pieslēgums - 1/2

~ Nosacījumi iekārtas uzstādīšanai un turpmākai ekspluatēšanai

Ūdens spiediens:

 • Ienākošā ūdens spiediena amplitūda no 2,0 – 5,0bar
 • Gadījumā ja spiediens ir lielāks, pirms sistēmas ir jāuzmontē spiediena reduktors.

Ūdens temperatūra:

 • Ūdens temperatūras amplitūda no +4ºC - +30ºC
 • Iekārtas apgāde ar ūdeni, kura temperatūra zemāka par +2ºC vai augstāka par +35ºC, var radīt izmaiņas osmozes membrānas struktūrā

Ieteicamā ūdens kvalitāte pirms iekārtas:

Gadījumos, kad nav iespējams iegūt zemāk minēto ūdens kvalitāti, klientam (patērētājam) ir jārēķinās ar to, ka iekārtu elementu (filtru, membrānu) kalpošanas laiks būs izteikti īsāks.

 • Maksimālā mineralizācija = <1500mg/l
 • Pieļaujamais pH diapazons = 6,5 – 8,5 pH
 • Maksimālā kopējā ūdens cietība = <1,0 mmol ekv/l
 • Kopējais dzelzs saturs = <0,3 mg/l
 • Mangāns = <0,1 mg/l
 • Sulfāti =<50 maksimālais hlora koncentrācijas apjoms = <0,5ppm.

~ Iekārtas ražotājs un komplektētājs

 • Iekārtas ražotas, komplektētas Vācijā, „ECOSOFT”.
 • Iekārtas komplektācijā ietilpst dažādu veidu savienojumi, vārsti, droseles, cauruļvadi, atslēgas, pieslēguma ventiļi, regulatori, pievienojumi notekūdeņiem, un plūsmas ierobežotāji.
 • Komplektējošās sastāvdaļas ir augstas kvalitātes, tās ir pārbaudītas un testētas.
 • Iekārtu sastāvdaļu ražotāji ir Eiropā un ASV vadošie līderi šajā jomā, kas mūsuprāt ir pārliecība par uzticību, atbildību un kvalitāti: „DOW- FILMTEC” – membrānas. „John guest” – savienojumi un cauruļvadi. „Ecosoft” – pārējās komplektējošās daļas.

~ Uzstādīšana

„RO” sērijas reversās osmozes tipa dzeramā ūdens sistēmas ir paredzētas, lai ātri un vienkārši nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un turpmāko apkalpošanu. Izvēloties meistaru iekārtas uzstādīšanai nepieciešams, lai šis meistars ir speciālists un šajā jomā zinošs un prasmīgs. Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu darbībā, kā arī regulēšanu iesakām veikt SIA „Ūdens būve” speciālistiem. Iekārtas uzstādīšanu iesakām veikt pēc ražotāja izstrādātās „Uzstādīšanas” shēmas (prasīt pārdevējam).

Iekārtas uzstādīšanā ietilpst:

 • Iekārtas pievienošana pie ūdensvada caurulēm
 • Iekārtas savienošana ar spiediena tvertni
 • Filtru elementu ievietošana korpusos
 • Membrānu ievietošana membrānas korpusos
 • Notekūdeņu pieslēguma izveide
 • Ūdens izvada pieslēguma izveide un piemontēšana pie patēriņa punktiem
 • Klienta noinstruēšana par turpmāko iekārtas ekspluatāciju
 • Ūdens kvalitātes pārbaude

~ Iekārtas garantijas

 • Iekārtas kopējā garantija ir 3 gadi
Kontaktinformācija
  • Darba laiks

   Pirm - Ceturt 9:00 - 18:00
   Piektdiena 9:00 - 17:00
   Sest - Svēt Brīvs

    

  • Saziņa

   Biroja Tālr.: +371 29349862
   Projektu vadītājs: +371 28318246
   Serviss: +371 29182508
   Skype: sia_udensbuve 
   E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

   facebook.lv/udensbuve