Ūdens būve

Reversās osmozes dzeramā ūdens sagataves iekārtas "ECOSOFT - RO"


~ Ļoti augsta attīrīšanas pakāpe

~ Uzlabota ūdens garša

~ Vienkārša ekspluatācija

 Nopirkt 

 

 

~ Par iekārtām "ECOSOFT - RO"

Šīs ir „Reversās osmozes” tipa dzeramā ūdens sagataves iekārtas, ar kurām iegūst tīru dzeramo ūdeni. Reversās osmozes procesu ūdens attīrīšanai izmanto jau kopš 60-to gadu sākuma. Vispirms to izmantoja jūrnieki, lai iegūtu dzeramo ūdeni no jūras ūdens, taču šodien sistēma ir daudzkārt pilnveidotāka un tās principu lieto visā pasaulē. Reversās osmozes iekārtas attīra ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, izšķīdušajiem sāļiem, sārmiem, joniem, baktērijām, vīrusiem, u.c.. Reversās osmozes attīrīšanas augstā spēja ir atkarīga no iekārtas galvenās sastāvdaļas - membrānas, tās tipa. Ūdens attīrīšanas pakāpe var sasniegt pat 98%. Neorganisko vielu attīrīšanas pakāpe sasniedz 85-99%. Reversās osmozes membrānas pilnībā attīra ūdeni arī no organiskajām vielām, kuru molekulu izmērs ir lielāks par 0,0001μ, bet mazāka izmēra organisko vielu molekulas var nelielos daudzumos izkļūt cauri membrānai. Vīrusu un baktēriju lielais izmērs liedz tiem izkļūšanu cauri membrānai. Reversās osmozes iekārtas komplektācijā ietilpst vairākas attīrīšanas pakāpes (atkarībā no iekārtas modeļa). Iekārtas attīrīšanas procesā netiek izmantoti kaitīgie ķīmiskie reaģenti un vielas.

~ Ieguvumi izmantojot „ECOSOFT - RO” iekārtas

 • Ļoti augsta attīrīšanas pakāpe
 • Iekārta nav sarežģīti ekspluatējama
 • Iekārtas skalošanās notekūdeņi ir nekaitīgi dabai un tos var novadīt arī bioloģiskajā kanalizācijā
 • Iekārtas ekspluatācijas izdevumi ir nelieli
 • Dzeramā ūdens sagatavošanas izmaksas ir ļoti zemas
 • Nav jāpērk dzeramais ūdens veikalos

~ Iekārtas attīrīšanas līmenis

 • Mehāniskie piemaisījumi, duļķainība: līdz 99%
 • Ķīmiskie elementi (nātrijs, kalcijs, magnijs, dzelzs, varš, cinks, hlorīdi, sulfāti, nitrāti, fosfāti, cianīdi, u.c.): 95 - 98%
 • Organiskās molekulas kuru izmērs ir lielāks par 0.0001μ: līdz 99%

~„ECOSOFT - RO” attīrīšanas pakāpes un to darbības princips

„RO” komplektos ietilpst vairākas attīrīšanas pakāpes.

1. Pirmās pakāpes attīrīšana:

Pirmās pakāpes attīrīšana sastāv no filtra korpusa, kurā ievietots mehāniskais filtrs. Šis mehāniskais filtrs ir paredzēts, lai atfiltrētu ūdeni no mehāniskajiem piemaisījumiem, tādiem kā smiltis, rūsas atdalījušiem gabaliņiem, cauruļvadu nosēdumiem, u.c. Šie filtri ir veidoti no diegu pinumiem vai polipropilēna materiāla.

2. Otrās pakāpes attīrīšana:

Kad mehāniskās daļiņas ir atfiltrētas, ūdens nokļūst otrās pakāpes attīrīšanas korpusā, kurā ir ievietots speciāls aktivizētās ogles filtrs. Šis ogles filtrs ir paredzēts, lai attīrītu ūdeni no dažādiem organiskiem sārņiem, mikroorganismiem, baktērijām, hlora un tā indīgajām blakus vielām, svina un toksiskiem smagajiem metāliem, pesticīdiem, mazgāšanas līdzekļiem, u.c., kā arī pasargā filtrācijas sistēmas osmozes membrānu no hlora postošās ietekmes.

3. Trešās pakāpes attīrīšana:

Kad ūdens ir izfiltrējies cauri mehāniskajam un ogles filtram, tad tas ar ienākošā ūdens spiediena palīdzību nokļūst nākamajā posmā, trešās pakāpes attīrīšanā. Trešās pakāpes attīrīšana ir 1 mikronu smalka mehāniskā attīrīšana, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu nākamā līmeņa attīrīšanas elementa membrānām attīrītu ūdeni, tādā veidā nodrošinot ilgāku membrānu kalpošanas ilgumu. Attīra ūdeni no mehāniskajām daļiņām, kā arī no otrās pakāpes filtra (ogles filtra) cauri plūstošajiem smalkajiem ogles putekļiem.

4. Ceturtās pakāpes attīrīšana:

Ar šo spiedienu ūdens tiek padots uz ceturto ūdens attīrīšanu, uz membrānas korpusu, kurā ir ievietota membrāna, kas ir svarīgākais šīs ūdens attīrīšanas iekārtas attīrīšanas procesa elements. Šī membrāna darbojas kā šķērslis organiskiem un neorganiskiem sārņiem, ūdenī izšķīdušām cietām vielām, smagiem metāliem, radioaktīvām un kancerogēnām daļiņām. Smalkās membrānas poras laiž cauri tikai ūdens daļiņas, jo tā poru izmērs ir 0,0001μ. RO membrānas nepieļauj caur tām izspiest, izfiltrēt ūdeni ar mazāku molekulmasu par 0,0001μ, ūdens, kura molekulmasa ir lielāka, tiek novadīts apkārt membrānai un izvadīts kanalizācijā kā netīrie notekūdeņi.

Attīrītā ūdens nodrošinājums:

Tīrais, atfiltrētais ūdens tiek ievadīts spiediena tvertnē (spiedkatlā, hidraforā), kas paredzēta spiediena uzturēšanai, un attīrītā ūdens uzkrājumam. Spiediena tvertnes izmērs ir atkarīgs no konkrētā objekta nepieciešamībām. Standarta komplektācijā ir 12 litru tilpumu tvertne. Tvertnes iekšienē ir membrāna, kura pēc tvertnes piepildīšanas nodrošina ātru ūdens aizplūšanu uz izteces vietu (krānu).

5. Piektā attīrīšanas pakāpe:

Kad tiek atvērts patēriņa punkts, tad no uzkrājuma tvertnes tiek nodrošināts ūdens. Gadījumā ja uzkrājuma tvertnē ūdens apmaiņa ir reta, var notikt neliela ūdens sastāvēšanās, kā rezultātā var sākt veidoties baktērijas. Šīs baktērijas lieliski attīra „piektās attīrīšanas pakāpes elements”, aktīvās ogles filtrs, absorbējot tās uz savas virsmas un nodrošinot patērētājam pilnīgi tīru ūdeni.

6. Sestā attīrīšanas pakāpe:

„RO6” modelis ir aprīkots ar papildus mineralizācijas kārtridžu. Šo elementu izmanto, lai uzlabotu dzeramā ūdens ķīmiskās īpašības, pievienojot ūdenim minerālvielas, piemēram, kalciju, magniju, nātriju, kāliju, un citas minerālūdeņiem raksturīgās vielas. Papildina „reversās osmozes” absolūtās filtrācijas īpašības. UZLABO GARŠU UN NORMALIZĒ PH LĪMENI. Mineralizācijas elementi satur dabīgus akmeņus, kuros ir daudz minerālvielas, kas ir nepieciešamas cilvēka veselībai.

Izvads patērētājam:

„ECOSOFT-RO6” komplektācijā ietilpst krāns ar diviem atvērēja rokturiem. Pagriežot vienu no atvērēja rokturiem, pa krānu tiek padota attīrītā ūdens plūsma. Pagriežot otru atvērēja rokturi, pa krānu tiek padota attīrīta un papildus mineralizēta ūdens plūsma. Izvadu patērētājam var pielāgot arī pēc konkrētā objekta nepieciešamībām.

~ Iekārtu ražība: 8 l/stundā

Iekārtu ražību ietekmē sekojoši faktori:

 • Temperatūra – sistēmas jauda mazinās, pazeminoties ūdens temperatūrai.
 • Spiediens – sistēmas jauda palielinās, palielinoties ūdens spiedienam.
 • Sāļums un ienākošā ūdens piesārņojums – sistēmas jauda mazinās, palielinoties ūdens sāļumam un kopējam piesārņojumam.

Iekārtas izmēri:

Uzkrājuma tvertnes izmēri:

Modelis

Augstums cm

Diametrs cm

Kopējais tilpums

ECOSOFT - RO6

41cm

27cm

12 litri

Uzkrājuma tvertnē attīrītā ūdens daudzums krājās aptuveni 6-7 litri no kopēja tilpuma. Tas ir atkarīgs no ūdens spiedieniem un sapumpētā gaisa spiediena tvertnē.

~ Nosacījumi iekārtas uzstādīšanai un turpmākai ekspluatēšanai

Ūdens spiediens:

 • Ienākošā ūdens spiediena amplitūda no 3,0 – 6,0bar.
 • Gadījumā ja spiediens ir lielāks, pirms sistēmas ir jāuzmontē spiediena reduktors.
 • Gadījumā ja spiediens ir zemāks, ir jāiegādājas sistēma ar spiediena pacelšanas sūknīti „ECOSOFT-RO5P” vai „ECOSOFT-RO6P”, vai jāpalielina esošā ūdensvada sistēmas sūkņa spiediens, regulējot ar sūkņa releju (ja tāds attiecīgajam ūdens sūknim ir).

Ūdens temperatūra:

 • Ūdens temperatūras amplitūda no +4ºC - +35ºC
 • Iekārtas apgāde ar ūdeni, kura temperatūra zemāka par +4oC vai augstāka par +35ºC, var radīt izmaiņas osmozes membrānas struktūrā.

Ieteicamā ūdens kvalitāte pirms iekārtas:

Gadījumos, kad nav iespējams iegūt zemāk minēto ūdens kvalitāti, klientam (patērētājam) ir jārēķinās ar to, ka iekārtu elementu (filtru, membrānu) kalpošanas laiks būs īsāks.

 • Maksimālais TDS līmenis ūdenī =<1000ppm
 • Pieļaujamais PH diapazons = 6,5 – 8,5 pH
 • Kopējā ūdens cietība = <1,0 mmol ekv/l
 • Kopējais dzelzs saturs = <0,2 mg/l
 • Mangāns = <0,1 mg/l
 • Sulfāti =<50 mg/l
 • Maksimālais hlora koncentrācijas apjoms = <0,5ppm

~ Iekārtas ražotājs un komplektētājs

 • Iekārtas ražotas, komplektētas Vācijā, „ECOSOFT”.
 • Iekārtas komplektācijā ietilpst dažādu veidu savienojumi, vārsti, droseles, cauruļvadi, atslēgas, pieslēguma ventiļi, regulatori, pievienojumi notekūdeņiem, un plūsmas ierobežotāji.
 • Komplektējošās sastāvdaļas ir augstas kvalitātes, tās ir pārbaudītas un testētas.
 • Iekārtu sastāvdaļu ražotāji ir Eiropā un ASV vadošie līderi šajā jomā, kas mūsuprāt ir pārliecība par uzticību, atbildību un kvalitāti: „DOW- FILMTEC” – membrānas. „John guest” – savienojumi un cauruļvadi. „Ecosoft” – pārējās komplektējošās daļas.

~ Uzstādīšana

„RO” sērijas reversās osmozes tipa dzeramā ūdens sistēmas ir paredzētas, lai ātri un vienkārši nodrošinātu iekārtas uzstādīšanu un turpmāko apkalpošanu. Izvēloties meistaru iekārtas uzstādīšanai nepieciešams, lai šis meistars ir speciālists un šajā jomā zinošs un prasmīgs. Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu darbībā, kā arī regulēšanu iesakām veikt SIA „Ūdens būve” speciālistiem. Iekārtas uzstādīšanu iesakām veikt pēc ražotāja izstrādātās „Uzstādīšanas” shēmas (prasīt pārdevējam).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iekārtas uzstādīšanā ietilpst:

 • Iekārtas pievienošana pie ūdensvada caurulēm.
 • Iekārtas savienošana ar spiediena tvertni
 • Filtru elementu ievietošana korpusos
 • Membrānu ievietošana membrānas korpusos
 • Notekūdeņu pieslēguma izveide
 • „Patēriņa krāna” sagatavošana, ūdens pieslēguma izveide un piemontēšana pie galda virsmas vai izlietnes.
 • Klienta noinstruēšana par turpmāko iekārtas ekspluatāciju

~ Elementu maiņas biežums

 

~ Iekārtas garantijas

 • Iekārtas kopējā garantija ir 3 gadi

Ražots Vācijā.

 

Kontaktinformācija
  • Darba laiks

   Cienījamie klienti!
   Lai saņemtu tehniskās konsultācijas par ūdens attīrīšanas iekārtām uz vietas birojā, vēlams iepriekš saskaņot tikšanās laiku.

   Paldies par sapratni!  

   Pirmdiena:   9:00 - 18:00
   Otrdiena:     9:00 - 18:00
   Trešdiena:   9:00 - 18:00
   Ceturtdiena: 9:00 - 18:00
   Piektdiena:   9:00 - 17:00
   Sestdiena un svētdiena: Brīvs

    

  • Saziņa

   Biroja Tālr.: +371 29349862
   E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
   Projektu vadītājs: +371 22301342 
   Serviss: +371 29182508
   Mārketings: +371 29555817
   E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

    Kontaktforma

    facebook.lv/udensbuve

    udensbuve