Ūdens būve

  • Home
  • Industriālajiem Objektiem

Par „Industriālo objektu” grupu dēvējam tādus objektus, kā, piemēram, liela apjoma ražošanas, dažādus pagastus, ciematus un pilsētas.

Esam pateicīgi, ka sadarbībā ar dažādiem partneriem, piedaloties projektos un konkursos, „Industriālos objektos” esam uzstādījuši, izbūvējuši un apkalpojuši visdažādākās iekārtas. No tā esam guvuši gan lielu pieredzi, gan pozitīvu reklāmu nākotnei.

Esam pateicīgi par ilgstošo sadarbību, un esam gatavi to vienmēr turpināt un attīstīt.