Ūdens būve

Serviss - apkope

SIA „Ūdens būve” nodrošina kvalitatīvu iekārtu apkopi gan garantijas, gan pēc-garantijas periodos. Bieži vien nepieciešamības gadījumos uzņemamies arī apkopt citas tehnoloģiskās sistēmas (citu izplatītāju un ražotāju iekārtas).

~ Standarta ūdens attīrīšanas iekārtu uzstādīšanā ietilpst:

 • Ūdens kvalitātes vizuālā pārbaude.
 • Iekārtas vizuālā diagnostika.
 • Defektu vai problēmu cēloņu konstatēšana.
 • Iekārtas nodrošināšana apvada līnijām apkopes laikā (ja tas ir nepieciešams).
 • Ja sistēmā pirms attīrīšanas iekārtas ir uzstādīts mehāniskais filtrs, tad nepieciešamības gadījumā tiek veikta filtra elementa nomaiņa / darbs.
 • Lai rūpīgi būtu iespējams pilnībā iztīrīt vadības mehānismu no tur sakrājušajām dzelzs, kaļķa, smilšu, u.c. nogulsnēm, apaugumiem - veicam iekārtas atvienošanu no cauruļvadiem, pilnīgu vadības mehānismu izjaukšanu pa sastāvdaļām.
 • Vadības mehānismu sastāvdaļu tīrīšana ar „Iron out”, „Citrex” vai citiem attīrošajiem līdzekļiem.
 • Vadības mehānisma atpakaļ-sakomplektēšana.
 • Vadības regulēšana, ieprogrammēšana (tiek veikta katram klientam individuāli, izejot no ūdens analīžu parametriem, esošās iekārtas specifikācijas, nepieciešamajām klienta prasībām, u.c.).
 • Iekārtas pildījuma vizuālā pārbaude.
 • Kopējā iekārtas sakomplektēšana un pievienošana atpakaļ pie cauruļvadiem.
 • Iekārtas palaišana darbībā (tiek veikta pilna manuālā ūdens attīrīšanas iekārtas skalošanas ciklu kontrole, pārbaude, kanalizācijas notekūdeņiem paredzēto cauruļvadu nostiprināšanas pārbaude, ūdens patēriņa pārbaude, u.c.).
 • Padarīto darbu nodošana un pieņemšana.

~ Iekārtām, kuru komplektācijā ietilpst reaģentu tvertne, papildus tiek veikts:

 • Reaģenta tvertnes iztīrīšana no reaģenta nogulsnēm.
 • Reaģenta tvertnes tīrīšana ar „Iron out”, „Citrex” vai citiem attīrošajiem līdzekļiem.
 • Reaģenta tvertnes pludiņu mehānismu darbības pārbaude un tīrīšana.
 • Reaģenta (sāls, zilie graudiņi, u.c.) papildināšana / darbs.

~ Atdzelžošanas iekārtām papildus tiek veikts:

 • Pildījuma masas uzirdināšana ar gaisa augstspiediena kompresoru.

~ Aerācijas tipa atdzelžošanas iekārtām papildus tiek veikts:

 • Reaktora (aerācijas tvertnes) pārbaude un tīrīšana: mehāniskā un ķīmiskā dzelzs un mangāna aplikumu notīrīšana no reakcijas tvertnes, iesmidzināšanas caurumiem (ja tādi ir), atgaisošanas caurules, izteces caurules, drošības vārsta, regulējošiem ventiļiem, u.c. visiem veidgabaliem, kas saistīti ar aerācijas tvertni.
 • Cauruļvadu iekšējā mehāniskā tīrīšana – cauruļvadi, kas atrodas no gaisa ieplūdes vietas līdz ievadam filtrējošajā tvertnē.
 • Automātisko atgaisotāju pārbaude, nepieciešamības gadījumā nomaiņa.
 • Augstspiediena kompresora un tam pievienoto cauruļvadu, pretvārstu, u.c. veidgabalu pārbaude, kā arī nostiprinājuma pārbaude.
 • Pēc klienta vēlmes, par atsevišķu samaksu ir iespējams noņemt ūdens paraugu un nogādāt uz laboratoriju analīžu veikšanai.